dijous, 15 d’octubre de 2015

Avaria en carretera, què he de fer?

 
 
Trobar-se amb una avaria en carretera pot provocar angoixa, és per això que et volem donar algunes pautes de la forma a prosseguir per si mai et trobes en aquesta situació i així puguis actuar correctament i sense perdre la calma.

1. Comunicació

El primer que hem de tenir en compte és portar sempre un telèfon mòbil a mà, sobretot ara que els pals S.O.S. deixen de vetllar per la nostra seguretat als costats de les carreteres. Quan surtis a circular per la carretera no oblidis portar el teu mòbil carregat.

2. Posar-se fora de perill

Si observem que el nostre vehicle es pot quedar detingut per una avaria, intentarem aprofitar els últims moments de vida del motor del nostre vehicle o bé per la mateixa inèrcia apartar-nos de la via i no quedar-nos detinguts al mig de la carretera, resultant un perill per a nosaltres mateixos i per a la resta de vehicles que circulen per la via.

3. Senyalització

 
Un cop el nostre vehicle es trobi degudament detingut a la vorera de la carretera, el següent pas serà col·locar-nos l'armilla reflectora, sempre abans de sortir del cotxe per què serà imprescindible dur-lo a l'interior de l'habitacle. L'ús de l'armilla és obligatori tan sols pel conductor, però també és recomanable dur-ne algun més per als possibles acompanyants.

Abans d'obrir la porta cal analitzar que estiguem fora de perill i el nostre vehicle avariat sigui visible per a la resta de conductors. En cas de sentir-nos insegurs, sortirem del vehicle i ens protegirem fora de la carretera al darrere de les tanques de protecció.

Com es col·loquen els triangles? Doncs depèn de la via on ens trobem aturats: en vies de dos sentits de circulació, col·locarem un triangle per davant i un altre per darrere a una distància mínima de 50 metres. Si la calçada és d'un únic sentit (autopista o autovia) o bé té més de tres carrils en el mateix sentit, podem prescindir del triangle davanter. En tots dos casos, els triangles han de ser visibles a una distància mínima de 100 metres (unes 50 passes) pel que si veiem que estem propers a una corba, haurem de posar-ho a l'entrada de la mateixa perquè la resta dels conductors ho vegin perfectament.

El pròxim dia que circuleu per una autopista o autovia, fixar-vos que entre quilòmetre i quilòmetre hi ha fites de senyalització, que ens marquen els metres exactes identificatius de la carretera on ens trobem.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada